Full Service opcija

Posao nudi sponzor preko GPA.

 U program je uključeno:

  • Osiguranje za 4 meseca
  • Formular DS-2019,
  • Orijentacioni program u Beogradu koji je obavezan!!!
  • Povratna avio karta do Njujorka,
  • Servis telefon dežuran 24 sata tokom boravka u SAD.

Poslovi koji se dobijaju su sezonskog karaktera (turistički centri, hoteli, luna parkovi, nacionalni parkovi, itd). Kao učesnik na FULL service opciji, imaš mogućnost da posao nađeš bilo putem sajma poslova ili baze poslova našeg partnera iz SAD.

Medicinsko osiguranje tokom boravka je obavezno i uključeno u cenu programa. Osiguranje pokriva nesrećne slučajeve – ne pokriva popravku zuba, korekciju vida i nasledne bolesti. Na orijentaciji dobijaš knjižicu osiguranja. Kao učesnik moraš se pridržavati uputstava za korišćenje osiguranja (koje obuhvata i obavezu da se osiguravajuće društvo obaveštava o korišćenju medicinskih usluga).

U SAD se u medicinskim ustanovama plaća participacija – u zavisnosti da li se radi o ambulantskom ili bolničkom lečenju ona može iznositi od 50-250 USD. Taj iznos se ne vraća. Troškovi lekova nisu uključeni u medicinsko osiguranje. Potpisivanjem ugovora sa sponzorom u posebnom delu daješ pravo sponzoru da ima uvid u tvoje medicinsko osiguranje kako bi ti pomogla da refundiraš troškove lečenja ili da na pravi način ostvariš svoja prava vezana za osiguranje.

NAPOMENA: sponzori imaju mrežu zdravstvenih ustanova širom SAD sa kojima imaju potpisan ugovor – ukoliko se obratiš jednoj od njih, proces plaćanja medicinskih usluga je daleko jednostavniji. Više informacija ćeš naći u knjižici osiguranja koja se dobija na orijentaciji.

Svaki kandidat mora biti radno sposoban i zdrav da bi se prijavio na program. Posebne provere neće biti, ali sponyor i GPA (IUVIA NVO) neće biti odgovorni ako kandidat sakrije informacije o svom stanju. Osnovno osiguranje ne pokriva osiguranje za vožnju kola koje se posebno plaća pri iznajmljivanju motornih vozila.
SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) je sistem za evidenciju i praćenje učesnika Exchange Visitor Program-a od strane US Bureau of Immigration and Custom Enforcement, za vreme boravka u SAD. Dokument SEVIS (I-901) mora da se priloži uz ostalu dokumentaciju prilikom predaje molbe za dobijanje vize. U suprotnom, molba neće biti razmatrana. Cena za obradu podataka SEVIS (I-901) iznosi 35 USD i nije uključena u cenu programa. Kao učesnik programa dobijaš svoj primerak SEVIS-a od sponyora, posredstvom GPA (IUVIA NVO), prilikom predaje dokumenta za viziranje.
Nakon prijave na program, sponzor na tvoje ime izdaje Certificate of Eligibility for Exchange Visitors J-1 Status (DS-2019) na osnovu koga se dobija J-1 viza. Ova viza omogućava studentima da rade (4 meseca maksimum) i nakon toga, najviše mesec dana da putuju po SAD. Ovaj dokument se dobija našim posredstvom, neposredno pred odlazak na razgovor u američki Konzulat.

Svi učesnici programa su u obavezi da prisustvuju ORIJENTACIJI koja se organizuje u aprilu, a tokom koje će predstavnici sponzora, organizatora programa u SAD i GPA (IUVIA NVO), predstavnika organizatora u zemlji, govoriti detaljnije o samom programu i tehničkim detaljima vezanim za samo putovanje i uslove života i rada. Ovom prilikom, učesnici dobijaju dokumenta neophodna za SSN (Social Security Number), osiguranje tokom boravka u SAD, itd.

PRISUSTVO NA ORIJENTACIJI JE OBAVEZNO ZA SVE UČESNIKE. Ukoliko ne prisustvuje orijentaciji u Beogradu, učesnik je obavezan da, uz doplatu od 70 US$ prisustvuje orijentaciji u New Yorku, Bostonu ili Chicagu (tačno mesto određuje sponzor u zavisnosti od lokacije poslodavca i svojih kapaciteta).
Avio karta nije uključena u cenu aranžmana, posebno se plaća i isključivo nabavlja preko GPA (IUVIA NVO). U zavisnosti od destinacije na koju ideš potrudićemo se da ti obezbedimo najpovoljniju kartu.

Mi ne izdajemo karte, već to čine avio kompanije u svojim prostorijama. Za sve učesnike WAT programa, isporučićemo odštampane karte do svojih prostorija u Beogradskoj 23/I u Beogradu, ili na drugu adresu (u skladu sa dogovorom sa učesnikom). U slučaju isporuke karata van naših kancelarija, troškove isporuke (POST EXPRESom ili sličnom kurirskom službom) snosi učesnik programa.

 

Self Arranged opcija

Posao nalaziš samostalno PRE ODLASKA u SAD.

U program je uključeno:

  • Osiguranje za 4 meseca
  • Formular DS-2019,
  • Orijentacioni program u Beogradu koji je obavezan!!!
  • Povratna avio karta do Njujorka,
  • Servis telefon dežuran 24 sata tokom boravka u SAD.

 

Poslovi koji se dobijaju su sezonskog karaktera (turistički centri, hoteli, luna parkovi, nacionalni parkovi, itd). Ukoliko kao učesnik programa sam nalaziš posao, moraš imati potpisan ugovor sa poslodavcem (tzv. Employment Agreement Form koji obezbedjuje GPA). Taj ugovor se šalje na proveru spozoru i tek po prihvatanju ugovora od strane sponzora može se reći da si kao učesnik primljen na program. Period provere i prihvatanja posla od strane sponzora je 15 radnih dana od dana kada je dostavljen ugovor.

Ukoliko se odlučiš za ovu opciju, na sledećoj stranici možeš naći detaljnija uputstva koja ti mogu pomoći da nađeš željeni posao!:)

Medicinsko osiguranje tokom boravka je obavezno i uključeno u cenu programa. Osiguranje pokriva nesrećne slučajeve – ne pokriva popravku zuba, korekciju vida i nasledne bolesti. Na orijentaciji dobijaš knjižicu osiguranja. Kao učesnik moraš se pridržavati uputstava za korišćenje osiguranja (koje obuhvata i obavezu da se osiguravajuće društvo obaveštava o korišćenju medicinskih usluga). U SAD se u medicinskim ustanovama plaća participacija – u zavisnosti da li se radi o ambulantskom ili bolničkom lečenju ona može iznositi od 50-250 USD. Taj iznos se ne vraća. Troškovi lekova nisu uključeni u medicinsko osiguranje. Potpisivanjem ugovora sa sponzorom u posebnom delu daješ pravo sponzoru da ima uvid u tvoje medicinsko osiguranje kako bi ti pomogla da refundiraš troškove lečenja ili da na pravi način ostvariš svoja prava vezana za osiguranje.

NAPOMENA: spozori imaju mrežu zdravstvenih ustanova širom SAD sa kojima imaju potpisan ugovor – ukoliko se obratiš jednoj od njih, proces plaćanja medicinskih usluga je daleko jednostavniji. Više informacija ćeš naći u knjižici osiguranja koja se dobija na orijentaciji.

Svaki kandidat mora biti radno sposoban i zdrav da bi se prijavio na program. Posebne provere neće biti, ali sponzor i GPA (IUVIA NVO) neće biti odgovorni ako kandidat sakrije informacije o svom stanju. Osnovno osiguranje ne pokriva osiguranje za vožnju kola koje se posebno plaća pri iznajmljivanju motornih vozila.
SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) je sistem za evidenciju i praćenje učesnika Exchange Visitor Program-a od strane US Bureau of Immigration and Custom Enforcement, za vreme boravka u SAD. Dokument SEVIS (I-901) mora da se priloži uz ostalu dokumentaciju prilikom predaje molbe za dobijanje vize. U suprotnom, molba neće biti razmatrana. Cena za obradu podataka SEVIS (I-901) iznosi 35 USD i nije uključena u cenu programa. Kao učesnik programa dobijaš svoj primerak SEVIS-a od sponzora, posredstvom GPA (IUVIA NVO), prilikom predaje dokumenta za viziranje.
Nakon prijave na program i nakon što sponzor proveri tvoj ugovor o radu i poslodavca, sponzor na tvoje ime izdaje Certificate of Eligibility for Exchange Visitors J-1 Status (DS-2019) na osnovu koga se dobija J-1 viza. Ova viza omogućava studentima da rade (4 meseca maksimum) i nakon toga, najviše mesec dana da putuju po SAD. Ovaj dokument se dobija našim posredstvom, neposredno pred odlazak na razgovor u američki Konzulat.
Svi učesnici programa su u obavezi da prisustvuju ORIJENTACIJI koja se organizuje u aprilu, a tokom koje će predstavnici sponzora, organizatora programa u SAD i GPA (IUVIA NVO), organizatora programa u zemlji, govoriti detaljnije o samom programu i tehničkim detaljima vezanim za samo putovanje i uslove života i rada. Ovom prilikom, učesnici dobijaju dokumenta neophodna za SSN (Social Security Number), osiguranje tokom boravka u SAD, itd.

PRISUSTVO NA ORIJENTACIJI JE OBAVEZNO ZA SVE UČESNIKE. Ukoliko ne prisustvuje orijentaciji u Beogradu, učesnik je obavezan da, uz doplatu od 70 US$ prisustvuje orijentaciji u New Yorku, Bostonu ili Chicagu (tačno mesto određuje sponzor u zavisnosti od lokacije poslodavca i svojih kapaciteta).
Avio karta nije uključena u cenu aranžmana, posebno se plaća i isključivo nabavlja preko GPA (IUVIA NVO). U zavisnosti od destinacije na koju ideš potrudićemo se da ti obezbedimo najpovoljniju kartu.

Mi ne izdajemo karte, već to čine avio kompanije u svojim prostorijama. Za sve učesnike WAT programa, isporučićemo odštampane karte do svojih prostorija u Beogradskoj 23/I u Beogradu, ili na drugu adresu (u skladu sa dogovorom sa učesnikom). U slučaju isporuke karata van naših kancelarija, troškove isporuke (POST EXPRESom ili sličnom kurirskom službom) snosi učesnik programa.

Work and travel brošura 2014 ✔


Budi obaviješten o popustima.

Griješka Uspješno ste se prijavili Poruka se šalje
Kontakt
Organizacija:Auctus
Adresa:Majke Jugovića 4
Grad:Banja Luka
Telefon:+387 65 323 325
Mail:info@eyca.ba
Social Links
EYCA cvrkuti
© 2018 EYCA Evropska omladinska kartica Global Project Agency